Ukončení realizace akce „Zateplení budovy Kabelové televize Kopřivnice s.r.o.“

05. 08. 2015
Kabelová televize Kopřivnice informuje, že byla v centru Kopřivnice dokončená investiční akce „Zateplení budovy Kabelové televize Kopřivnice s.r.o.“, která probíhala od dubna do konce července letošního roku. Realizace stavby zahrnovala zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy budovy a provedení nové střechy. Stavbu prováděla firma STASEKO PLUS s.r.o. Celková výše investice dosáhla 5,960 milionu Kč. Akci finančně podpořila […] Číst více »

Stavba lešení

19. 03. 2015
Dne 7.  dubna 2015 bude zahájena stavba lešení kolem budovy č. p. 1152 a vytvořeno staveniště mezi budovou č. p. 1152 a č. p. 1151. Tyto stavební činnosti způsobí omezení volného pohybu na těchto plochách po celou dobu stavby. Upozorňujeme zejména nájemníky č. p. 1151 (Včelín), že u vstupu do tohoto objektu dojde k podstatnému omezení přístupu vlivem postaveného […] Číst více »

Zateplení budovy KTK

17. 02. 2015
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. bude v roce 2015 provádět zateplení budovy č.p. Záhumenní 1152, ve které má své sídlo a provozní prostory. Stavební práce budou spočívat v zateplení stěn a střechy polystyrenovými deskami, opatření stěn novou fasádou a zhotovení nové střechy. Taktéž dojde k zateplení podhledů „krčků“, kterými je budova napojena na sousední objekty.Stavební práce budou zahájeny na přelomu března a dubna […] Číst více »