Přerušení dodávky služeb v lokalitě Korej

Dne 15. 8. 2013 v 8.45 hodin došlo k poškození kabelového rozvodu stavební firmou při provádění zemních prací. Kabel byl poškozen v lokalitě Korej a tím byla znemožněna dodávka služeb KTK pro tuto lokalitu a část ulice 17. listopadu. Oprava poškozeného kabelu byla dokončena v 10.22 hodin.