Informace o ukončení distribuce Rozšířené nabídky v analogové podobě

Kabelová televize Kopřivnice informuje, že 30.duben letošního roku je posledním dnem, kdy je možné sledovat Rozšířenou nabídku KTK v analogovém formátu. Od 1.května 2008 bude analogová Rozšířená nabídka vypnuta a v kabelovém rozvodu bude přenášena pouze digitální Rozšířená nabídka v rámci služby KTKdigi. O této skutečnosti byli všichni současní uživatelé Rozšířené nabídky informování dopisem, v kterém byl popsán i způsob výměny současných dekodérů ANTIK za SET-TOP-BOX. V případě, že jste výměnu prozatím nerealizovali, navštivte co nejdříve Kontaktní místo KTK, kde je možné výměnu „na počkání“ provést. Vyhnete se tak frontám, které se v závěru dubna mohou na Kontaktním místě KTK vytvořit.