Důležité upozornění pro budoucí uživatele služeb KTK

Kabelová televize upozorňuje zájemce, kteří chtějí ještě v letošním roce instalovat novou přípojku KTK nebo aktivovat připojení k internetu, aby provedli registraci do 8. 12. 2008. Přihlášky po tomto datu nebudeme schopni z kapacitních důvodů v roce 2008 realizovat. Další informace a přihlášky na www.ktknet.cz nebo v Kontaktním místě KTK.